A GROTTA Alapfokú Művészeti Iskola székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Fenntartónk

GROTTA Művészeti Egyesület

egyesuletlogo

Alapításának éve: 2003

Székhelye: 6640 Csongrád Szentháromság tér 8.

Működése Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyére terjed ki.

Az egyesület célja:

  • a kreatív és nyitott alkotó emberek képességeinek fejlesztése, mely biztosítja a művészeti szakterületen való
    jártasságok megszerzését és gyakorlását
  • a meglévő szakismeretekre alapozva alkotó táborok szervezése, kulturális ismeretek bővítése, kiállítások és
    bemutatók szervezése
  • szakemberek vezetésével hazai és külföldi tanulmányutak szervezése és lebonyolítása
  • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség és vagyonszerzés célja nélkül szolgáló közhasznú egyesület formájában végzi.

Kiadásait tagdíjakból valamint természetes és jogi személyek adományaiból valamint állami és önkormányzati támogatásokból és a közhasznú tevékenységből származó bevételből fedezi.